HaberKurdu

YURTDIŞI MOBİL CİHAZ KAYITLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Türkiye’de yeni bir uygulama bugün başlıyor, 100 TL’lik harç ödenecek

15 Hazirandan önce yurtdışından getirilen cep telefonlarının, abone merkezlerince sadece pasaport kaydı yapıldıktan sonra kullanıma uygun hale getirilme işlemi bugünden itibaren yeni bir hal alıyor. Yeni uygulamada kişilerin pasaport kayıtlarıyla beraber 100 TL’lik harç yatırmaları kanun olarak yasallaşıyor.

Bundan sonra ne olacak?

Gelen yeni uygulama ile yurtdışından getirilen cep telefonlarının, kullanıma açılma süresi şu işlemlerden sonra başlıyor; Vergi dairesine gidiyorsunuz 100 TL’lik harcınızı yatırıyorsunuz size verecekleri makbuz üzerine TC Kimlik numarası, IMEI numarası, Pasaport Seri Numarası ile isim ve soyisim kaydını yaptırdıktan sonra, makbuzun aslı ile bizzat başvuru sahibi abone kayıt merkezine giderek ibraz işlemini yaptırıyor.

BTK’dan yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, vergi dairelerine 100 lira harç bedeli yatırılmasının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

“Bu kapsamda abone kayıt merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 liralık harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC kimlik numarası veya pasaport seri numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, vergi dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

15 Haziran 2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar Kurumumuzca durdurulmuş olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, yarın itibariyle abone kayıt merkezleri tarafından yeniden başlanacaktır.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*